Gebruik van www.bt10.nl, Bedrijven Top 10 is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Deze voorwaarden kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

De website www.bt10.nl is niet aansprakelijk voor fouten en/of onjuistheden in de informatie van derden. Dit geldt tevens voor de op van www.bt10.nl gelinkte websites. Ieder die gegevens overneemt of gebruikt doet dit op eigen risico en kan nooit www.bt10.nl of diens bronnen aansprakelijk stellen voor onjuistheden en/of fouten. www.bt10.nl zal alle informatie zo goed mogelijk controleren op juistheid en zal nieuwe informatie zo snel mogelijk publiceren op haar pagina’s. Het is de gebruiker van www.bt10.nl niet toegestaan de inhoud van www.bedrijven-top10.nl te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Bedrijven Top 10. Alle op www.bt10.nl geplaatste gegevens, waaronder begrepen teksten, layout, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en dienstmerken, zijn in eigendom bij Bedrijven Top 10 en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Materiaal dat niet in eigendom is van Bedrijven Top 10 is met toestemming van de eigenaren gepubliceerd. Op deze disclaimer van www.bt10.nl is Nederlands recht van toepassing.